RECHTEN EN PLICHTEN

 

  • Binnen de CLB-werking staat de leerling centraal en kan je rekenen op een betrouwbare aanpak door de CLB-medewerkers. Ben je jonger dan 12 jaar, dan zullen jouw ouders meer betrokken worden, maar jij blijft onze belangrijkste partner.
  • Een goede vertrouwensband houdt in dat we respectvol met elkaar omgaan, met voor beiden een aantal rechten en plichten