Klachtenprocedure

 

  • Indien je niet tevreden bent over de werking van het CLB of een tussenkomst van onze medewerkers kan je dit melden door:
    • rechtstreeks contact op te nemen met de betrokken medewerker of een van onze andere medewerkers;
    • je wenden tot het diensthoofd van de vestiging;
  • Indien het bezwaar blijft, kan je een formele klacht indienen bij de directeur, dhr. Johan Van Acker jvacker@vclbwaasdender.be.

Meer informatie hieromtrent kan je lezen in onze infofiche "Formele klachtenprocedure en bezwaar".