Leerplicht

 

 • Van 6 tot 18 jaar ben je verplicht naar school te gaan of huisonderwijs te volgen.
 • Bij ongewettigde afwezigheden zal de school stappen ondernemen:
  • vanaf 10 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het CLB op de hoogte gebracht;
  • vanaf 30 halve dagen ongewettigde afwezigheid wordt het dossier door de school naar het departement onderwijs gestuurd.
 • Na een periode van voltijdse leerplicht volgt een periode van deeltijdse leerplicht:
  • vanaf 15 jaar indien de leerling minstens de eerste twee jaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd heeft;
  • vanaf 16 jaar.

Meer informatie kan je lezen in onze infofiches "Leerplicht" en "Deeltijdse leerplicht".