Wat doen we?

 

 • Binnen het CLB werken we in een multidisciplinair team en elke CLB-medewerker is gebonden aan het beroepsgeheim.
 • We werken binnen het CLB onafhankelijk maar in nauwe samenwerking met de school.
 • Je kan gratis terecht bij het CLB voor informatie, advies en begeleiding over:
  • Preventieve gezondheidszorg
  • Leren en studeren
  • Onderwijsloopbaan
  • Psychisch en sociaal functioneren
 • Onze werking is vrijwillig, behalve bij:
  • Medisch onderzoek
  • Besmettelijke ziekten
  • Opvolging veelvuldige afwezigheden
  • Overstap naar het buitengewoon onderwijs