OMGAAN MET BEPERKINGEN

 

In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanaf 1 september 2015 zowel terecht in het gewoon onderwijs (inclusie) als in het buitengewoon onderwijs.Het buitengewoon onderwijs is enkel toegankelijk met een verslag van het CLB. Voor ondersteuning via een ondersteuningsnetwerk geeft het CLB een gemotiveerd verslag. Enkel het CLB is bevoegd voor het afleveren van een verslag of een gemotiveerd verslag. 

Meer informatie kan je vinden op de website van Onderwijs Vlaanderen:
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ondersteuning-voor-leerlingen-met-specifieke-onderwijsbehoeften