OMGAAN MET BEPERKINGEN

In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanaf 1 september 2015 zowel terecht in het gewoon onderwijs (inclusie) als in het buitengewoon onderwijs.Het buitengewoon onderwijs is enkel toegankelijk met een verslag van het CLB. Voor GON-begeleiding geeft het CLB een gemotiveerd verslag. Enkel het CLB is bevoegd voor het afleveren van een verslag of een gemotiveerd verslag. 

Meer informatie hierover kan je lezen in onze infofiche: "M-decreet".